Công ty tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy năm 2015

     Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, ngày 20/3, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10- Trung tâm đào tạo PCCC và cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 100 học viên thuộc lực lượng PCCC của Công ty tại hội trường Công ty.

     Giảng viên của lớp tập huấn là Thượng tá Trần Xuân Huyền, giảng viên Trung tâm đào tạo PCCC và cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM. Tại đây, các học viên đã được trang bị, bổ sung thêm các kỹ năng, phương pháp cũng như các nhiệm vụ cụ thể cho công tác PCCC; nắm rõ đặc điểm, tính chất nguy hiểm khi có cháy xảy ra tại đơn vị nhằm chủ động tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất khi có chảy, nổ xảy ra.

     Với chủ trương “PCCC là công tác quan trọng hàng đầu nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi biện pháp chữa cháy khi có sự cố xảy ra", ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động huấn luyện như trên được diễn ra định kỳ nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng PCCC của Công ty. Mặt khác luôn trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu; chỉ đạo bộ phận PCCC của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo các phương tiện, dụng cụ hoạt động tốt khi sự cố xảy ra.