Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách HĐTV.

CVCX- Ngày 19/11/2020 Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty và Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Lãnh đạo Sở Nội vụ đọc quyết định bổ nhiệm
Theo Quyết định số 225/QĐ-UBND-TC, Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố đối với ông Lê Công Phương, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.


Ông Huỳnh Thanh Nhân- GĐ Sở Nội vụ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Lê Công Phương

Giám đốc Lê Công Phương phát biểu nhận nhiệm vụ
 Theo Quyết định số 226/QĐ-UBND-TC, ông Ngô Công Bảo- Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM được bổ nhiệm làm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 05 năm. 

Ông Ngô Công Bảo nhận quyết định bổ nhiệm

Ông Ngô Công Bảo phát biểu nhận nhiệm vụ