Chi bộ Văn phòng 2 kết nạp đảng viên mới

CVCX- Chi bộ Văn phòng 2 đã tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới đối với anh Ngô Thành Khôn Nguyên- Kỹ sư Nông học theo Quyết định số 11-QĐ/ĐUK. Anh Ngô Thành Khôn Nguyên công tác tại Phòng Kỹ thuật từ năm 2016 đến nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể. 
Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 5 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ Công ty lên 148 đảng viên.
 Ông Trần Thiện Hồng- Bí thư Chi bộ Văn phòng 2 trao quyết định cho anh Ngô Thành Khôn Nguyên