Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

     Từ ngày 04/8/2015 đến ngày 06/8/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra trong không khí long trọng tại hội trường T78 - Văn phòng Trung ương Đảng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu tín, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng, ban Thành ủy cùng 17 đại biểu đương nhiên và 175 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ, chi bộ là 14 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đại diện cho 1.209 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá, đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2013 – 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ I (2015 – 2020) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác xây dựng và lãnh đạo các đoàn thể; theo đó phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 350 đảng viên mới, hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt  “trong sạch, vững mạnh”.
     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tín thay mặt Thành ủy nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh những hạn chế thiếu sót còn tồn tại qua đó tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những mặt còn hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 21 đồng chí, trong đó có đồng chí Trương Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã trúng cử BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí đại biểu (gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     BCH Đảng bộ Khối đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ (BTV) gồm 07 đồng chí, đồng chí Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2013 – 2015 đã được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ I (2015 – 2020); Hội nghị cũng bầu ra 07 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ I (2015 – 2020); đồng chí Phạm Anh Tùng tái cử chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ I (2015 – 2020).

     Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM gồm 20 đồng chí đã tham dự đầy đủ, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty, của đảng viên trong toàn Đảng bộ đến đại hội; tham gia góp ý cho văn kiện đại hội Đảng các cấp; thực hiện đầu đủ quyền và nghĩa vụ của đại biểu, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020.