Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên chuyên trách

CVCX- Ngày 14/8/2020, tại hội nghị cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên chuyên trách của Công ty đã được công bố.Lãnh đạo Công ty trao quyết định đến bà Thu Trang- Ảnh Thu Hồng
Theo Quyết định số 2860, bà Trần Thị Thu Trang được bổ nhiệm lại là Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 3 năm và quyết định có hiệu lực từ ngày 09/8/2020.
BH