Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CVCX- Ngày 06/7/2020 Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Loan- Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.


Lãnh đạo Công ty trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thúy Loan
Theo Quyết định số 1059/QĐ-CVCX-HĐTV, bà Nguyễn Thị Thúy Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 02/7/2020. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan có nghĩa vụ giúp Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ luật pháp, tuân thủ quy chế quản lý của Công ty và phải tổ chức, đôn đốc kiểm tra các nhân viên kế toán của mình thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.