Bàn giao căn nhà tình nghĩa cho quân nhân sư đoàn

   Ngày 24/11/2017, tại phường 1, thị xã Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM kết hợp với sư đoàn Bộ binh 5 (Tây Ninh) và các đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn, thực hiện bàn giao 01 căn nhà tình nghĩa cho quân nhân sư đoàn còn khó khăn về nhà ở. Đây là hoạt động hàng năm của các đơn vị kết nghĩa với sư đoàn 5. Thông qua hoạt động này, các đơn vị đã góp phần giúp đỡ cán bộ, quân nhân sư đoàn vượt qua khó khăn và yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Đoàn thanh niên công ty