Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Xét duyệt đề tài SKCTKT đợt 2 năm 2022

     CVCX – Sáng ngày 15/11/2022, tại Phòng họp A, Hội đồng xét duyệt đề tài, ...