Hội hoa xuân - Chợ hoa Tết TP.HCM

Tổ chức chợ Hoa Tết Tân Mão - năm 2011

THÔNG BÁO V/v Tổ chức chợ Hoa Tết Tân Mão - năm 2011. Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, ...