Tin tức

Đoàn thanh niên công viên Cửa Ngõ Đông làm lễ dâng hoa tại đền Bến Dược

Tham quan tìm hiểu khu di tích địa đạo Bến Đình - Củ ...

Xí nghiệp Hoa kiểng hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2010

        Xí nghiệp Hoa kiểng hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2010 và chuẩn bị ...

Công ty THHH MTV Công viên cây xanh thực hiện công tác xã hội - từ thiện năm 2010

        Công ty THHH MTV Công viên cây xanh thực hiện công tác xã hội - từ ...

Hoạt động Đảng bộ Cty TNHH MTV Công viên cây xanh quý IV/2010

        Hoạt động Đảng bộ Cty TNHH MTV Công viên cây xanh quý IV/2010.   ...

Lễ hội sinh vật cảnh và thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010

        Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tham gia Lễ hội sinh vật cảnh và thương ...

Tổ chức diễn tập công tác cứu nạn, cứu hộ

        Cty TNHH MTV Công viên cây xanh phối hợp tổ chức diễn tập công tác cứu ...

Xí nghiệp Hoa kiểng tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2010

        Tháng 10/2010 Xí nghiệp Hoa Kiểng của Công ty đã cung cấp 35.273 giỏ hoa ...